Vállalatirányítási programTárgyi eszköz modul

TÁRGYI ESZKÖZ

Működési alapelvek

Az ügyviteli rendszer lehetővé teszi tárgyi eszközök egyenkénti, vagy csoportosan történő rögzítését. A csoportos rögzítés azt jelenti, hogy azonos eszközök kötelezően megadandó adatait és egy mennyiséget megadva a program a mennyiségnek megfelelő példányban legenerálja az eszköz adatokat, mintha a mennyiségnek megfelelően egyenként kerültek volna rögzítésre.

Az eszköz browser adatoknál egyenként is megjeleníthetők, de úgy is, hogy a csoportos eszközöket egy sorban hozza.
Az eszközökkel kapcsolatban – adott időszakra – max. 3 különböző amortizációs értéket tárol a program:

 • adótörvény szerinti,
 • számviteli politika szerinti, és
 • egyedi.

Ez utóbbira jellemzően akkor lehet szükség, ha egy cégnek az anyacég számviteli politikája szerinti is kellenének amortizációs (a továbbiakban écs) adatok.

Az adótörvény szerint háromféle leírás lehetséges:

 • bruttó lineáris, 
 • két adóev alatti egyenlő értékkel és
 • azonnali.

Azonnali leírásnak azt tekinti az ügyviteli program, ha a leírási kulcs 100% (azaz akkor nem egy évre 100%, hanem a lekért időszakra érti. A kulcsot az eszközhöz rendelt Főkönyvi besorolás  mezőhöz kiválasztott főkönyvi besorolás (3.1 fejezet) tartalmazza.

A számviteli politika szerint hatféle leírás lehetséges:
 

 • bruttó lineáris: az eszköz bruttó értékéből számol,
 • nettó lineáris: az eszköz mindenkori nettó értékéből számol,
 • két adóév alatti egyenlő értékkel
 • teljesítmény szerint: az adott eszközhöz bruttó értékként megadható egy teljes leírásig végzett teljesítmény (pl. munkaóra, vagy megtett km), és az adott időszakra felvett teljesítmény adatokra vetítve számol,
 • kisértékű: a lekérdezés időszakában
 • fix: az adott eszközhöz megadott időszakra vonatkozó fix költséggel számol. 

Azonnali leírásnak azt tekinti a program, ha a leírási kulcs 100% (azaz akkor nem egy évre 100%, hanem a lekért időszakra érti. A kulcsot az eszközhöz rendelt Főkönyvi besorolás  mezőhöz kiválasztott főkönyvi besorolás tartalmazza. A kulcsot a teljesítmény szerint és a fix leírás esetén nem veszi figyelembe az ügyviteli rendszer, (így nem is szükséges megadni). Teljesítmény leírás esetén az eszköz adatoknál külön ablakban lehet megadni az adott eszközhöz időszakokra eső teljesítmény adatokat.

Az egyedi szerint kétféle leírás lehetséges:

 •  bruttó lineáris, vagy
 •  azonnali.

Az eszközökhöz (az eszköz adatok ablakban) folyamatában lehet rendelni

 •  leltárfelelőst,
 •  tárolási helyet,
 •  tartozékokat és
 •  költséghelyeket.

Ez utóbbi könyvelési szempontból alábontja az écs költségeket.

Az ügyviteli program az alábbi főkönyvi mozgásokkal kapcsolatos eseményeket kezeli:

 • beruházás: az, az esemény, amikor az eszköz megvásárlásra kerül és az adatai programban rögzítésre kerülnek (ehhez az eseményhez a programban nem tartozik főkönyvi könyvelés, mivel ez a pénzügyi modulban a vásárlási számla rögzítésével történik),
 • aktiválás: az az esemény, amikor az eszköz használatba kerül (könyvelési szempontból az eszköz bruttó értéke beruházási számlaszámról az eszköz nyilvántartási számlaszámára kerül átvezetésre),
 • értékcsökkentés: az az esemény, amikor az eszköz elhasználódása folyamán értékének egy adott időszak eső csökkenése elszámolásra kerül (könyvelési szempontból az eszköz adott időszak eső értékcsökkenése a nyilvántartási számlaszámról az értékcsökkenés költségszámlaszámára kerül átvezetésre),
 • eladás: az az esemény, amikor az eszköz eladásra kerül (könyvelési szempontból az eszköz maradvány (nettó) értéke a nyilvántartási számlaszámról a megfelelő  ráfordítás számlaszámára kerül átvezetésre),
 • terven felüli leírás: az az esemény, amikor az eszköz értékét soron kívül részben vagy egészben csökkenteni kell (pl. javíthatatlanul meghibásodott, bizonyos funkciói nem működnek stb.) Könyvelési szempontból az eszköz adott időpontban megadott értékcsökkenése a nyilvántartási számlaszámról az rendkívüli leírás költség-számlaszámára kerül átvezetésre.

 

Eszköz állományok

Az ügyviteli rendszerben tárolt eszközök valamilyen közös jellemzőik alapján csoportba (állományba) sorolhatók. Az állománynál megadható:

 • az állomány megnevezése,
 • az adott állomány eszközeinél kell-e számolni egyedi kulcs szerinti leírással,
 • a költséghelyek milyen gyűjtőtípusba tartozóak,
 • melyik főkönyvi naplóba történjen a könyvelés,
 • milyen időszakonként történjen értékcsökkentés,
 • mikor volt az utolsó értékcsökkentés.

Törzsadatok

Főkönyvi besorolások

Az egyik legfontosabb törzsadat, hiszen ez tartalmazza a legfontosabb adatokat a főkönyvi mozgás események könyveléséhez (főkönyvi számlaszámok) és a kulcsokat az écs számításhoz.

Főkönyvi besorolás részletező ablakok:

Tárolási helyek

Egy adatmezős törzsadat. Az ott a szövegesen megadható elnevezések halmaza, melyek az egyes eszközök fizikai tárolási helyét írják le.

Eszközadatok

Új eszköz adatok rögzítésére, vagy meglévő eszköz adatainak módosítására szolgáló ablak.

Főkönyvi események browser

Egy új eszköz rögzítésekor a program automatikusan rögzíti az első eseményt, ami csak a beruházás lehet. Ezután egy eszköz következő eseménye csak az aktiválás lehet. Ezt a már rögzített eseményhez lehet felvenni. Ehhez – amíg nem volt aktiválás – a browser menüjében az Eladás/Terven felüli leírás gomb szövege helyett az Aktiválás szöveg (és funkció ) van. Az Eladás/Terven felüli leírás funkció csak ezután (aktiválás után) lehetséges. Miután biztosítani kell, hogy a már felvitt eseményeket utólag „össze-vissza” ne lehessen módosítgatni (hiszen a fentiek szerint adott sorrend és adattartalom szabályozott), ezért az adatok szabadon szerkeszthető grid-ben nem kezelhetők. Miután a beruházással és az aktiválással ellentétben az Eladás/Terven felüli leírás esemény adatai a meglévő adatokból nem generálható, ezért ezek megadása külön ablakban lehetséges:

Eladás esetén az Érték, Számvitel szerinti érték és az Egyedi érték (azaz a különböző écs módok szerinti leírási értékek) nem módosíthatóak, hiszen mindegyiknek meg kell egyeznie az adott écs mód szerinti nettó értékkel (maradvány érték).

Felújítások (ráaktiválások) browser

Miután ezek az adatok sem módosíthatóak utólag „össze-vissza”, ezért ezeket a browser menüjének Új érték (felújítás) gombja segítségével egy külön ablakban adható meg:

Az adat rögzítése után (Ok gomb) a Felújítások (ráaktiválások) browser-ben megjelenik a rögzített felújítás:

Ugyanekkor a Főkönyvi események browser-ben a ráaktiválásnak megfelelően a „kütyü” aktiválásának eseménye:
Ugyanekkor az eszköz állományhoz tartozó főkönyvi naplóban az esemény lekönyvelt tétele a lekérdezési ablakban megtekinthető.

Teljesítmény Leírási mód esetén a Telj. érték mezőben megadható a teljes leíráshoz tartozó mennyiségi érték, illetve a Teljesítmény adatok gombra kattintva adható meg egy időszakhoz tartozó teljesítmény adatok:

Ugyancsak külön ablakban adhatók meg az alábbi adatok:

 • Leltár felelős,
 • Tárolási hely,
 • Költséghelyek, és a
 • Tartozékok.

Csoportos eszközök

Mint már említésre került, azonos, nagymennyiségű eszközöket az egyenkénti, hosszadalmas adatrögzítés helyett az ügyviteli rendszerben „egy lépésben” fel lehet venni. A csoportos eszközök browser ablaka:
Értékcsökkentés (amortizáció) kezelés

A funkció arra szolgál, hogy egy adott időszakra vonatkozóan a program elvégezze az eszközök értékcsökkentésének számítását.

Az adott Eszköz állomány kiválasztott, vagy Összes eszközére a program kiszámolja az értékcsökkentési adatokat (adó-, számviteli trv. és egyedi).

 • Berögzíti főkönyvi eseményként az adott eszköz(ök)höz.
 • Rögzíti a kapcsoló főkönyvi naplóban az értékcsökkentés könyvelését.

Értékcsökkentések törlése választásakor a paramétereknek megfelelő eszközök értékcsökkentései a eszköz adatok könyvelési eseményei közül, illetve a főkönyvi könyvelése törlésre kerül (fejlesztés alatt).

Főkönyvi karbantartás, lekérdezések

Könyvelés ellenőrzés: A menüpontban le lehet kérni azokat a főkönyvi eseményeket, melyek valamelyik okból nem lettek lekönyvelve.

Számlakarton lekérdezés

Könyvelés ellenőrzés: A menüpontban az eszközök könyvelésével kapcsolatban bármelyik főkönyvi számlaszám főkönyvi kartonja kérhető le. A lekérdezést dátumtartományra szűrni lehet.


Próbálja ki ingyen!
Töltse le a DEMO-t!

Kérjen személyes
termékbemutatót!

Kérjen személyreszabott
árajánlatot!